NMF ber staten/KS bruke korrekte kostnadsindekser

– Når avtaleterapeutenes kostnader skal kompenseres, må korrekte prisindekser benyttes.

Takstforhandlingene 2022

[14. juni 2022] Strømstøtteordningen til husholdningene og jordbruket har påvirket den ordinære konsumprisindeksen i år slik at den blir kunstig lav. Bruker man den ordinære konsumprisindeksen vil avtaleterapeutenes ikke få dekket sine økte kostnader i takstoppgjøret.  

NMF og PFF har sendt felles brev til staten/KS hvor vi tar opp dette.