Forhandlingene utsatt

Forhandlingene mellom yrkesorganisasjonene og staten/KS er foreløpig utsatt til 8. juni.

Takstforhandlingene 2022

[29. mai 2022] Norsk Manuellterapeutforening og fysioterapeutorganisasjonene sendte 9. mai sine skriftlige krav til endringer i takster og driftstilskuddene til staten/KS. Første forhandlingsdag var planlagt 30. mai. Staten/KS har meldt at de trenger mer tid på å gi et tilbud, og har varslet at de ikke vil kunne møte organisasjonene før onsdag 8. juni. 

Oppdatert 1. juni 2022 kl 16.25