Spesialist, MNMF

Spesialisttittelen dokumenterer at du er oppdatert i faget, noe som kan være nyttig f.eks. i saker om tildeling av driftstilskudd. Den kan også brukes til å søke om å bli veileder for manuellterapistudenter.

Nye søknader

Nye spesialister må dokumentere spesialistpraksis og etter-/videreutdanning på eget skjema.


Fornying av spesialisttittel

Omlag 1 måned før spesialistgodkjenningen utløper, må manuellterapispesialisten sende inn søknad om fornyet godkjenning:

Praksisorientert kollegasamarbeid

For å bli spesialist NMF eller vedlikeholde spesialisttittelen i NMF er det nødvendig å dokumentere praksisorientert kollegasamarbeid.

Førstegangssøkere må dokumentere deltakelse i kollegaveiledningsgruppe minimum 17 timer.

Spesialister som søker fornyet godkjenning må dokumentere 80 timer praksisorientert kollegasamarbeid, hvorav minimum 17 timer deltakelse i kollegaveiledningsgruppe. NMF arrangerer jevnlig kollegaveiledningsgrupper, se Kurs-oversikten.

Konvertering av spesialistittel

Medlemmer som dokumenterer at de har vært spesialister MNFF, får spesialisttittel i NMF etter søknad. Følgende skjema brukes:


Eventuelle spørsmål vedr. spesialistordningen rettes til post@manuell.no.