Spesialist i idrettsmedisin

For å bli spesialist i idrettsmedisin må man fylle både faglige og praksismessige krav.
Søknader vil bli behandlet av NMFs spesialistutvalg.

GENERELT

For å bli «manuellterapeut, spesialist i idrettsmedisin» må du være manuellterapeut, registrert hos Statens Autorisasjonskontor. 

SPESIALISTUTDANNING

Obligatoriske kurs: 
- Kurs i idrettsmedisin trinn 1 og 2. Arr.: NIMI og UiO
- Kurs i henvisning til spesialist. Arr.: NTNU, NMF og NKF
- Injeksjonskurs for manuellterapeuter. Arr.: UiB
- Nytt kurs: Idrettsmedisinsk kurs for primærkontakter. PS. Dette kurset er under utarbeidelse og vil først bli gjort obligatorisk i utdanningen når det foreligger. 

Minimum ett av følgende punkter må oppfylles:
- Holde foredrag på kongress, seminar eller i en idrettsklubb
- Poster på konferanse eller kongress
- Publisert artikkel/kasuistikk i fagtidsskrift
- Deltatt i selvstendig arbeid i forskningsprosjekt med idrettsrelatert tema. 

Andre idrettsmedisinsk relevante kurs, konferanser og seminarer, 100 timer, eksempler: 
- Ultralydkurs
- Muskel- og skjelettseminar
- Idrettsmedisinsk høstkongress
- Kurs i manuelle teknikker
- Tapekurs/sålekurs
- Idrettsernæring
- IMS kurs

 Hospitering: 
- En dag (7 timer) ved idrettsmedisinsk klinikk. Hospiteringssted godkjennes etter søknad. 

KOLLEGAVEILEDNING

Deltakelse i en av NMFs kollegaveiledningsgrupper (min. 17 timer) eller tilsvarende i løpet av de siste 7 årene før søknad.

SPESIALISTPRAKSIS - 3 årsverk

  • Som spesialistpraksis godkjennes: arbeid ved idrettsmedisinsk klinikk, arbeid ved institutt som har stor andel idrettsskader. Slik praksis skal være kombinert med tilknytning til landslag eller idrettslag, fast tilknytning til idrettslag eller landslag, og/eller arbeid ved ortopedisk, kirurgisk, fysikalsk eller medisinsk avdeling hvor det drives idrettsmedisinsk rehabilitering.
  • En må dokumentere praksis minst 3 årsverk (100% stilling) i løpet av de siste 7 årene (dersom du jobber i 50% stilling vil det ta 6 år før du har 3 årsverk).
  • En må arbeide i minst halv stilling for at praksis skal regnes som tilfredsstillende spesialistpraksis. I privat praksis vil det si 18 timer pr. uke i 45 uker pr. år. Dette tilsvarer minst 810 timer pr. år
  • Lovfestede permisjoner som permisjon ved svangerskap, sykdom ol. fører til at perioden for praksis økes tilsvarende, mens kravet til volum praksis forblir det samme.
  • De to første årsverk praksis innen spesialistområdet kan løpe parallelt med spesialistutdanningen, dersom utdanningen gir rom for praksis i minst 18 timer pr. uke i tillegg til det som er kravet til praksis som inngår i utdanningen.
  • Det tredje årsverket praksis innen spesialistområdet må tas etter fullført spesialistutdanning. I unntakstilfelle kan det siste årsverket starte når halvårsenheten ble påbegynt, eller når søkeren har igjen 40 timer etter- og videreutdanning.

FORNYELSE AV TITTEL
Krav til fornyet godkjenning hvert 7. år: 
- 100 timer idrettsmedisinske kurs, konferanser og seminarer (se eksempler over) 

Søknadsskjema, spesialist i idrettsmedisin