Skjemaer

Meld endring av e-postadresse...

Sørg for at du mottar oppdatert informasjon fra foreningen. 

Meld endring av praksisomfang og driftsavtalestørrelse...

NMF har kollektivavtale med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som gir medlemmene redusert premie. Foreningen plikter å levere informasjon om medlemmenes praksisomfang og driftsavtalestørrelser til NPE.  

Søk om redusert kontingent...

Brukes av medlemmer som kvalifiserer for redusert kontingent. 

Innmelding HELP Advokatforsikring

Meld deg inn i NMFs kollektivavtale med HELP Advokatforsikring.