Faglige retningslinjer

Retningslinjer for manuellterapi
Retningslinjer for bildediagnostisk utredning (oktober 2007)
Retningslinje for faglig avgrensning (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet)
Retningslinje for henvisning til spesialist (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet, oppdatert 2007)
Retningslinje for generell undersøkelse i manuellterapi (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet)
Retningslinje for spesiell undersøkelse i manuellterapi (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet)
Retningslinje for henvisning til fysioterapi (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet)
Retningslinjer for innredning og drift av manuellterapiklinikk (2007)
Standard for bruk av betegnelsen manuellterapeut (2007)
Retningslinjer for bruk av injeksjoner innen manuellterapi (2021)
Bransjestandard – smittevern for manuellterapeuter (2020)

Andre retningslinjer

Myndigheter og fagmiljøer både i Norge og resten av verden, har utviklet en rekke retningslinjer for undersøkelse, diagnostikk og behandling på muskel- og skjelettområdet. Her er lenker til noen aktuelle:

Faglig veileder for sykmeldere (Helsedirektoratet, løpende oppdatert)
Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser (Helsedirektoratet 2014)
Korsryggsmerter - med og uten nerverotaffeksjon (Formidlingsenheten for muskel og skjelettlidelser og Sosial- og helsedirektoratet, oktober 2007)
Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager)
Trygg på skulder i primærhelsetjenesten (Ekspertgruppe/Helsebiblioteket 2019)
Behandlingsretningslinjer for håndleddsbrudd hos voksne (Norsk ortopedisk forening, 2015)
Clinical Guidelines, International Federation Orthopeadic Manipulative Therapists, IFOMT.
European guidelines for the management of acute nonspecific low back pain in primary care
ESUR Clinical Guidelines on Contrast Media, ver 6.
Guidelines International Resources (GIN). Samling av ulike retningslinjer.
Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt (covid-19)  (Helsedirektoratet, løpende oppdatert)

 

test