Trinnvis

Gratis etablering og 30% rabatt på abonnement som NMF medlem.

TrinnVis er et styrings- og kvalitetssystem spesielt utviklet for små- og mellomstore helsevirksomheter. TrinnVis er fylt med ferdiglagde dokumentforslag, oppgaver og rutiner spesielt tilpasset norske helsevirksomheter. Trinnvis gjør det dermed enklere å drive en praksis i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Innholdet blir jevnlig oppdatert og revidert. Innholdet i "Trinnvis for manuellterapeuter" er utarbeidet og tilpasset manuellterapeuter, i samarbeid med Norsk Manuellterapeutforening, NMF.

Se mer på trinnvis sine sider.