Norsk pasientskadeerstatning

NMF har kollektivavtale med NPE. Ordinære medlemmer blir dekket automatisk til en rabattert pris. Studentmedlemmer dekkes av NMF.