Gratis tidsskrift

Fagtidsskriftet Muskel&Skjelett tilsendt fire ganger i året

01.01.197000:00 Per Svor

Studerer du manuellterapi eller er du en muskel-og skjelettinteressert fysioterapistudent? Da kan vi varmt anbefale medlemskap hos oss. Som medlem blir du del av Norges største fellesskap av muskel- og skjelettinteresserte. Overordnet arbeider NMF for å styrke fysioterapiens og manuellterapiens posisjon og status. NMF spiller også kontinuerlig inn betydningen av kompetente muskel- og skjelettbehandlere i primærhelsetjenesten i kommunene gjennom takstforhandlinger, høringsinnspill, og i møte med direktorater og departementer. Saker NMF arbeider for som er av spesiell betydning for studenter: 

 

  • Grunnstudiet i fysioterapi bør bli en femårig, integrert mastergrad
  • Fysioterapeuter med bachelorgrad må kunne bygge på til mastergrad
  • Styrking av fysioterapiutdanningen og økt satsing på medisinske basalfag
  • Styrking av eksisterende manuellterapiutdanning ved Universitetet i Bergen
  • Arbeide for innovasjon innen fysioterapi, for eksempel bruk av ultralyddiagnostikk og digitale hjelpemidler
  • Bedre fysioterapeutenes arbeidsforhold og økonomiske vilkår
  • Arbeide for bedre arbeidsmarked for fysioterapeuter og manuellterapeuter
  • Bistå fysioterapeuter og fysioterapistudenter som ønsker å utdanne seg til manuellterapeuter
, click to open in lightbox