Om NMF

Norsk Manuellterapeutforening, NMF, organiserer manuellterapeutene i Norge.

Foreningen er også åpen for manuellterapistudenter (både innenlandske og utenlandske) og fysioterapistudenter som tar sikte på å bli manuellterapeuter.

Offentlig autorisert helsepersonell med interesse for muskel- og skjelettbehandling og minimum treårig relevant høgskoleutdanning kan tegne faglig medlemskap.

NMFs formål er å
• ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
• verne om manuellterapeutenes autonomi
• utvikle manuellterapifaget og yrket i samsvar med befolkningens behov og vitenskaplig dokumentasjon
• arbeide for en manuellterapeututdanning som styrker manuellterapifaget
• arbeide for videreutdanning av manuellterapeuter
• ivareta og videreutvikle manuellterapeutenes faglige og etiske standard
• arbeide for å heve det faglige og akademiske nivået på manuellterapiutdanning nasjonalt og internasjonalt
• arbeide for å styrke nasjonal og internasjonal forskning og fagutvikling innen manuellterapi
• arbeide for å styrke manuellterapeutenes reelle og formelle innflytelse/posisjon i helsevesenet

Vedtekter
Økonomireglement
Skjema for reise og utlegg


Norsk Manuellterapeutforening er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge, LO. LO er landets største hovedorganisasjon. Over 1 million medlemmer (2023) er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO.