Manuellterapeuter som injiserer

Manuellterapeuter som injiserer har følgende kompetanse

  • Manuellterapeuter har masterutdanning og lignende fullmakter som legenes.
  • De har universitetsutdanning i ultralyddiagnostikk og ultralydveiledet injeksjon (35 studiepoeng).
  • Manuellterapeuter som injiserer har utstyr og kompetanse til å behandle anafylaktisk sjokk.
  • Manuellterapeuter har kvalitetssikrede Retningslinjer for injeksjonsbehandling.
  • Manuellterapeuter med ovennevnte kompetanse kan på selvstendig grunnlag utføre injeksjonsbehandling med faglig forsvarlighet.