Manuellterapeuter kan avhjelpe fastlegekrisen

12.08.202115:40 Espen Mathisen

  • 60 prosent av konsultasjonene på fastlegekontorene er relatert til muskel- og skjelettdiagnoser
  • Manuellterapeuter har masterutdanning på muskelskjelettområdet, og lignende fullmakter som legenes: Rekvirering av bildediagnostikk (MR/røntgen), henvisning til spesialist og sykmelding.
  • Manuellterapeuter er, som fastlegene, en del av kommunehelsetjenesten med offentlige refusjoner og regulerte priser. Manuellterapeuter har samme egenandelstak som legen. 
  • Manuellterapeuter er tilknyttet Helsenettet og har forskriftsregulert samarbeid med fastlegen.
, click to open in lightbox