Meld omfang av driftsavtale og praksisomfang

NMF har kollektivavtale med Norsk Pasientskadeerstatning, NPE, som forplikter oss å registrere ditt praksisomfang og driftsavtalestørrelse. Vi dekker NPE-avgiften for studenter, andre vil bli fakturert.

Kollektivavtalen gjør at våre medlemmer som arbeider privat får rabatt på NPE-avgiften.

Endring i praksisomfang og driftsavtale kan også meldes inn på minside.manuell.no