Næringsforsikringer

Forsikringspartner har et eget dedikert team som står til medlemmenes disposisjon. 

For bestilling av Instituttforsikring, ta kontakt med Forsikringspartner!

Stein Olaf Sando
Bedrift

Geir Morten Sørensen
Bedrift/Daglig leder

TELEFON 22 51 13 78
MOBIL 913 69 556

TELEFON 22 51 13 73
MOBIL 930 18 581

Kontakt Stein O. Sando

Kontakt Geir M. Sørensen