w

Redusert kontingent

Du kan søke om redusert kontingent her.

17.08.201815:36 Anne-Stine Gjervoldstad

Det kan søkes om redusert kontingent for maksimum ett kalenderår av gangen.

Redusert kontingent kan innvilges

  • medlem med skattbar inntekt under 4G
  • privatpraktiserende medlem uten driftsavtale
  • medlem som er ansatt i offentlig virksomhet i stilling som utgjør 50 prosent eller mer
  • medlem i svangerskapspermisjon
  • medlem i stipendiatstilling
  • i særskilte tilfeller