Medlemskap i LO

Norsk Manuellterapeutforening er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).

LO er landets største hovedorganisasjon. Over 930 000 medlemmer (2018) er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO.


Les mer om 
LO