Personvern

Personvernerklæring.

Norsk Manuellterapeutforening lagrer og bruker opplysninger om deg som er eller har vært medlem. Vi registrerer opplysninger for å kunne gi våre medlemmer best mulig bistand, enkel innbetaling av medlemskontingent og for å kunne gi medlemmene de godene som følger av medlemskapet. 

Vi legger stor vekt på å ivareta medlemmenes personvern slik dette er regulert i personvernloven og forskriftene. Medlemsopplysninger behandles konfidensielt.

Vi innhenter alltid samtykke til registrering av personopplysninger for nye medlemmer. Samtykket kan trekkes tilbake, men allerede registrerte opplysninger blir forsvarlig tatt vare på. Dette er nødvendig både for å kunne bidra i evt. framtidige saker og for å sikre forbundet et komplett historisk arkiv.

Vi har registrert følgende opplysninger om medlemmene: 

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Epostadresse
 • Personnummer
 • Arbeidsplass
 • Driftsavtalestørrelse 
 • Praksisomfang


I forbindelse med konkrete saker hvor medlemmet ønsker bistand kan vi involvere og gi opplysninger til personer som har fått skriftlig fullmakt til å representere medlemmet. Opplysninger om medlemmene brukes administrativt og i forbindelse med saksbehandling. Vi utleverer ikke opplysninger til andre, med følgende unntak:

 • Samarbeidspartnere innen fagbevegelsen, bank- og forsikring som gir medlemsfordeler får utlevert opplysninger som er nødvendige for innfrielse av det aktuelle formålet
 • Samarbeidspartnere innen kurs og opplæring får utlevert nødvendig informasjon for å kunne administrere og gjennomføre avtalt opplæring.
 • Andre forbund kan få informasjon i forbindelse med at medlemmer flytter medlemskapet.


Som medlem har du innsynsrett og rett til å kreve retting av opplysninger som måtte være feil. Du kan kreve sletting av opplysninger som mangler behandlingsgrunnlag.

Ansvarlig for all behandling av personopplysninger på dette nettstedet er forbundets leder. 

Fordelsprogrammet LOfavør eies av LO og alle LO-forbundene, og driftes gjennom LOfavør AS. LOfavør er en del av medlemskapet ditt i Norsk Manuellterapeutforening. Gjennom medlemskapet får du tilgang til både kollektive forsikringer og andre forsikringsordninger i fordelsprogrammet. LOfavør vil på vegne av LO og LO-forbundene sende deg informasjon om dine kollektive avtaler, individuelle fordeler og hvordan du kan ta i bruk fordelsprogrammet som medlem. 

Norsk Manuellterapeutforening
Torggata 12
0181 OSLO