Medlemsfordeler

NMF arbeider for deg!

Dine fordeler som medlem i Norsk Manuellterapeutforening:

  • Innflytelse på inntekts- og arbeidsvilkår
  • Faglig fellesskap
  • Heltidsansatte tillitsvalgte på jobb for deg
  • Godt kurs- og etterutdanningstilbud
  • Gunstige forsikringsordninger og eget forsikringskontor
  • Medlemsfordeler gjennom LOfavør
  • Kollektivavtale med Norsk Pasientskadeerstatning
    (NPE) som gir rabatt på NPE-forsikring

NMFs primære oppgave er å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser.

Vi arbeider for anerkjennelse, posisjon og rammevilkår for manuellterapeuter i alle typer arbeidsforhold. Dette gjør vi blant annet gjennom å være med i forhandlingene om takster og driftstilskudd og andre avtaler som sikrer enkeltmedlemmers rettigheter og vilkår.

Vi driver også aktivt påvirkningsarbeid overfor myndigheter og utdanningsinstitusjonene for å få til en økt satsing på muskel- og skjelettområdet, heve det faglige nivået på utdanningen, samt styrke forskning og fagutvikling.

Bistand til medlemmene
NMF gir medlemmene råd og støtte i arbeidslivsspørsmål.

Bistand til avtaleløse
Det er NMFs holdning at forsikringspasienter fortrinnsvis skal behandles av terapeuter som driver privat virksomhet. NMF bistår manuellterapeuter uten driftstilskudd i deres arbeidssituasjon. NMF leser gjerne igjennom din første søknad om driftstilskudd og gir råd om hvordan du kan komme i gang med en manuellterapipraksis. Avtaleløse manuellterapeuter i privat praksis betaler redusert kontingent.

Kurs, kollegagrupper og etterutdanning
NMF arrangerer regelmessig kurs og kollegagrupper som kan brukes i våre spesialistforeninger. Som medlem betaler du lavere kursavgift. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å benytte disse mulighetene til faglig oppdatering og utvikling!

Pasientskadeerstatning
Helsepersonell skal etter loven betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning, NPE. For
terapeuter med kommunal driftsavtale blir tilskuddet betalt av kommunen. For manuellterapeuter uten driftsavtale, eller som arbeider utover avtalestørrelsen, har foreningen kollektivavtale med NPE. Gjennom denne er du automatisk forsikret fra den dagen du melder deg inn, til rabattert pris. 

Rabattavtaler
NMF har fremforhandlet gunstige rabattavtaler med en rekke kjente leverandører, se her...