Informasjonsskriv

Informasjon om manuellterapi på kommunens hjemmeside

Manuellterapeuter er offentlig autorisert helsepersonell som undersøker, diagnostiserer og behandler alle slags sykdommer og skader i muskel- og skjelettapparatet.
Pasienter kan gå direkte. Henvisning er ikke nødvendig for å få trygderefusjon.
Behandlingsutgifter inngår i egenandelstak-/frikortsordningen på samme måte som utgifter til legebesøk.
Manuellterapeuter har lignende fullmakter som leger til å henvise til spesialisthelsetjeneste, rekvirere bildediagnostikk og sykmelde
For muskel- og skjelettpasienter kan et besøk hos manuellterapeut dermed være et fullverdig alternativ til fastlegebesøk.