Informasjonsskriv

Informasjon om manuellterapi på kommunens hjemmeside

Det er viktig at kommunene informerer om manuellterapi. Her er noen punkt som medlemmer kan spille inn til kommunene sine for at pasienter skal få bedre informasjon om manuellterapeutenes yrkesrolle:

 

  • Manuellterapeuter er offentlig autorisert helsepersonell som undersøker, diagnostiserer og behandler alle slags sykdommer og skader i muskel- og skjelettapparatet.
  • Pasienter kan gå direkte. Henvisning er ikke nødvendig for å få trygderefusjon.
  • Behandlingsutgifter inngår i egenandelstak-/frikortsordningen på samme måte som utgifter til legebesøk.
  • Manuellterapeuter har lignende fullmakter som leger til å henvise til spesialisthelsetjeneste, rekvirere bildediagnostikk og sykmelde
  • For muskel- og skjelettpasienter kan et besøk hos manuellterapeut dermed være et fullverdig alternativ til fastlegebesøk.