w

Kontingentsatser

Hva koster det å være medlem?

21.08.201811:14 Anne-Stine Gjervoldstad

Vedtatt av NMFs landsmøte 5. april 2014, styremøte 24.10.2019. 

Ordinært medlem

Kontingent: 5.900 kr./året

Kollektiv hjem innboforsikring: 71 kr/mnd.

NPE: Faktureres iht. informasjon om helprivat virksomhet, se her...

Reiseforsikring: 1 040 kr/året (1.276 kr/året for de over 67 år)

Redusert kontingent

Info om og søknadsskjema for redusert kontingent, se her...

Kontingent: 1.900 kr./året

Kollektiv hjem innboforsikring: 71 kr/mnd.

NPE: Faktureres iht. informasjon om helprivat virksomhet, se her...

Reiseforsikring: 1 040 kr/året (1.276 kr/året for de over 67 år)

Pensjonister, utenlandsboende, trygdede

Kontingent: 100 kr./året

Kollektiv hjem innboforsikring: 71 kr/mnd. Gratis for medlem over 75 år som har vært medlem minst 10 år

NPE: Ikke dekket

Reiseforsikring: 1 040 kr/året (1.276 kr/året for de over 67 år)

Studenter

Kontingent: 300 kr./året

Kollektiv hjem innboforsikring: Inkludert i kontingent

NPE: Inkludert i kontingent

Reiseforsikring: 1 040 kr/året

Interessemedlemskap

Ny pris fra 2020: 900 kr/året

Kollektiv hjem innboforsikring: 71 kr/mnd. 

NPE: Ikke dekket

Reiseforsikring: 1 040 kr/året (1.276 kr/året for de over 67 år)

Automatisk tilknytning til LO Favør Innboforsikring – Norges beste innboforsikring
NMF-medlemmer blir automatisk med i forsikringsordningen LO Favør Innboforsikring*). Dette gjelder også student- og interessemedlemmer. LO Favør Innboforsikring er Norges beste innboforsikring. Ved innmelding, husk å si opp evt. eksisterende innboforsikring for å unngå dobbeltforsikring! Les mer om LO Favør Innboforsikring her...

Merk at LO Favør Innboforsikring blir fakturert i tillegg til kontingent.

*) Gjelder ikke de som har reservert seg.

Automatisk tilknytning til Norsk Pasientskadeerstatning, NPE
NMF har kollektivavtale med NPE om at alle som melder seg inn i NMF automatisk dekkes av NPE fra innmeldingsdato. Har du egen NPE-forsikring fra før, husk å si denne opp ved innmelding! Obs. Interessemedlemmer omfattes ikke av denne ordningen.

LOFavør Reiseforsikring
Fra 1.9.2016 gir NMF-medlemskapet tilgang til LOfavør reiseforsikring til kraftig rabattert pris. Hvis du ikke vil ha denne forsikringen, må du reservere deg. Les om forsikringen her...

Faktura
Du registreres som medlem fra det tidspunkt vi mottar innmeldingsskjema. Faktura for kontingent sendes i posten én gang i året, i mars/april.