Idrettsmanuellterapi

Idrettsmanuellterapeut, NMF

Svært mange manuellterapeuter er tilknyttet klubb- og landslag i ulike idretter. NMF ønsker å sikre kvaliteten på det arbeidet som gjøres, og har opprettet tittelen «Idrettsmanuellterapeut, NMF».

For å bli idrettsmanuellterapeut må man fylle både faglige og praksismessige krav. Manuellterapeuter som tidligere har vært autoriserte idrettsfysioterapeuter i NFF kan søke om å konvertere denne tittelen til «Idrettsmanuellterapeut, NMF.»

Søknadene vil bli behandlet av NMFs spesialistutvalg.

NMF vil arrangere relevante kurser som er nødvendige for å kunne bli idrettsmanuellterapeut.

Nye søknader

Nye idrettsmanuellterapeuter må dokumentere praksis og etter-/videreutdanning på eget skjema.
Informasjon om krav til idrettsmanuellterapeut, NMF
Søknadsskjema for «Idrettsmanuellterapeut, NMF»

Konvertering av autorisasjon som idrettsfysioterapeut
Medlemmer som dokumenterer at de har vært autorisert idrettsfysioterapeut i NFF, får autorisasjonen konvertert til tittelen «Idrettsmanuellterapeut, NMF» etter søknad. Følgende skjema brukes
Søknadsskjema for konvertering av autorisasjon idrettsfysioterapeut til idrettsmanuellterapeut, NMF

Eventuelle spørsmål vedr. tittelen «Idrettsmanuellterapeut, NMF» rettes til post@manuell.no.