w

Kurs for primærkontakter

7.-8. desember, Oslo
02.11.201815:21 Tommy

Tidspunkt: 07. desember 2018 kl. 08:30–08.desember 2018 kl. 17:30
Sted: Oslo, AOF studiesenter, Hammersborggata 16.
Målgrupper: Fysioterapeuter og manuellterapeuter
Kursavgift: 4.000 kroner
Timeplan: Last ned...
Påmeldingsfrist: 15.november  

Om kurset
Målet med kurset er å gjøre fysioterapeuter og manuellterapeuter bedre faglig rustet til å undersøke og diagnostisere pasienter som kommer til behandling uten henvisning/medisinsk diagnose. Fra 1. januar 2018 kan pasienter oppsøke fysioterapeut uten henvisning. For fysioterapeuter innebærer dette et større selvstendig behandlingsansvar. Med dette kurset ønsker vi å bidra til at den nye ordningen kan skje på en trygg og sikker måte, og at pasientene får riktig behandling til riktig tid. NMFs kurs i direkte tilgang gir en innføring i de nye problemstillingene og særlige utfordringer som den enkelte terapeut vil møte etter årsskiftet, spesielt med henblikk på å skille mellom muskel-skjelett-tilstander og alvorlig, underliggende patologi. Direkte tilgang til manuellterapeuter har eksistert siden 2006, og mange trenger å oppdatere seg når det gjelder differensialdiagnostikk, dokumentasjon og samhandling i helsetjenesten. 

Temaer som vil bli berørt på kurset:
• Direkte tilgang: Lover, rettigheter og plikter
• Røde og gule flagg i førstelinjetjenesten
• Undersøkelse og behandling av barn
• Undersøkelse og behandling av eldre
• Trygdemedisin og sykemeldingsarbeid
• Smerter i cervical-, thorakal- og lumbalcolumna
• Migrene og hodepine
• Cervical arteriedisseksjon (CAD)
• Radiologi: Indikasjon, tilleggsnytte og strålehygiene
• Hudforandringer og føflekker
• Kuler, klumper og sarkomer

Foredragsholdere vil være erfarne leger, fysioterapeuter og manuellterapeuter. 

Husk at alle med norsk autorisasjon som fysioterapeut og daglig virke i Norge kan søke om reisestipend fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Maksimalt tilskudd til reiseutgifter er kr 10 000.

Søknaden må sendes etter avsluttet reise, og senest 3 måneder etter at tiltaket er avsluttet.

Utlysning og søknadsskjema finner du i søknadsportalen, under “Reisestipend”.