– Uakseptabel framferd

NMF mener Oslo kommunes «regelverk» for avtaleterapeuter må trekkes tilbake.

Administrasjonen i Oslo kommune har på egen hånd, uten å konsultere hverken NMF eller fysioterapiorganisasjonene, utarbeidet et «regelverk for forvaltning av driftsavtaler for fysioterapi i Oslo kommune».

– Regelverket er på svært mange punkter helt urimelig, sier NMFs leder Peter Chr. Lehne.

NMF reagerer også sterkt på at kommunen har vedtatt regelverket uten å rådføre seg med berørte organisasjoner. Lehne forteller at foreningen allerede er gått i gang med å forfølge denne viktige saken.

– Jeg har vanskelig for å tro at kommunens fremgangsmåte og innholdet i regelverket er kjent for den politiske ledelsen, sier han.

Etter initiativ fra Norsk Manuellterapeutforening og LO ble det i 2018-2019 innledet forhandlinger med Oslo kommune om rammeavtale for manuellterapeuter og fysioterapeuter med kommunale avtaler i Oslo. I mars 2019 varslet kommunen plutselig at det ikke var behov for avtale, da den mente Helsepersonelloven, funksjons- og kvalitetsforskriften og de individuelle avtalene var tilstrekkelig.

– At kommunen nå har vedtatt et regelverk som omhandler de samme temaene som vi ønsket forhandlinger om, viser at det er behov for en avtale. Vi mener derfor kommunens regelverk må trekkes tilbake, og at forhandlingene – som kommunen avbrøt i 2019 – må tas opp igjen.

Dokumenter fra Oslo kommune