Fra 1. mars får du din egen advokat

I mars 2019 innfører Norsk Manuellterapeutforening LOfavør Advokatforsikring. Det betyr at du kan få din egen advokat i privatlivet og digital hjelp til å skrive samboeravtale, testament, husleiekontrakt mm.

Norsk Manuellterapeutforening har forhandlet frem kollektiv advokatforsikring for alle medlemmer. Hvis du ikke reserverer deg mot ordningen innen 15. februar, vil du heretter få fullverdig advokathjelp i privatlivet når du trenger det.

Du kan spørre advokaten din om råd, få hjelp til å skrive brev, forhandle med motparter, og drive saken frem til den er løst – uten å betale timepris! Dette gjelder selv om saken må løses i retten.

Advokatforsikring dekker advokathjelp innen de viktigste rettsområdene i privatlivet:

  • Familie- og arverett: samboeravtale, testament, økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd og saker om barn
  • Forbrukerkjøp av varer og tjenester: hjelp med håndverkeravtalen og konflikt med håndverkeren, konfliktløsning og reklamasjon ved kjøp av varer og tjenester
  • Fast eiendom: Nabokonflikter om trær, utsikt, solforhold, vei og ferdselsrettigheter, husleiesaker, med mer (ikke kjøp og salg av bolig, for her finnes spesialforsikringer)
  • Du får også tilgang til viktige juridiske avtaler på Min side. Her finner du samboeravtale, testament, husleieavtale, med mer. Avtalene "skriver seg selv", basert på svar du gir til avtalemotoren.

 Du trenger ikke foreta deg noe for å bli med i ordningen. Nærmere informasjon om reservasjon kommer senere.

LOfavør Advokatforsikring koster 62 kr per måned for medlemmer av Norsk Manuellterapeutforening. LO favør v/HELP vil fakturere det enkelte medlem månedlig. Til sammenligning kan medlemmer av LO-forbund uten kollektiv avtale tegne forsikringen for 157 kr per måned. For privatpersoner utenfor LO koster advokatforsikring 330 kr per måned.

Advokathjelpen du nå får tilgang til leveres av HELPs advokater. Fra før har 13 LO-forbund kollektiv advokatforsikring. Du kan lese mer om forsikringen på help.no/lo.

Vi vil sende ut mer informasjon om ordningen frem mot lansering 1. mars, både per post, via våre nyhetsbrev og på Facebook-siden vår.