Nye L-takster

Arbeids- og velferdsdirektoratet har fastsatt nye L-takster gjeldende fra 1. juli 2023.

Takster

Arbeids- og velferdsdirektoratet regulerer Honorartakst for legeerklæring m.m.(L-takster) pr 01.07.23. Takstene er hevet med 6,96 prosent (avrundet til nærmeste hele krone). Takst L 34 (skyssgodtgjørelse/dialogmøter) er tilsvarende statens regulativ for kjøregodtgjørelse. De nye takstene fremgår av tabellen nedenfor.

For utfyllende opplysninger, se L-takster, vedlegg 1 til Folketrygdlovens § 21-4

Kilde:
Brev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til NMF om regulering av L-takster per 1.7.2023