Ba om styrket utdanning for manuellterapeuter

Norsk Manuellterapeutforening i budsjetthøring.

Hans Olav Velle fra Norsk Manuellterapeutforening ba Helse- og omsorgskomiteen bidra til at det blir satset på utdanning av muskel- og skjelettbehandlere til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

– Stortinget har tidligere bedt regjeringen arbeide for etablering av en femårig masterutdanning for manuellterapeuter ved norsk universitet. Men regjeringen har verken utredet dette eller en styrking av den eksisterende toårige påbygningsmasteren.

De økonomiske rammene ved eksisterende utdanning tillater at det bare tas opp 22 studenter annet hvert år.

– Det er knapt nok til å dekke avgangen fra yrket, og det er lite rom til forskning og fagutvikling, sa han.

Behovet for styrket manuellterapeututdanning ble ikke tatt opp av andre enn Norsk Manuellterapeutforening. Norsk Fysioterapeutforbund tok ikke opp saken, mens kiropraktorforeningens representant ba om at det settes av 12,6 millioner kroner for å komme i gang med en norsk kiropraktorutdanning i 2020. Fullt utbygd vil en slik utdanningen koste cirka 50 millioner kroner i året, samt investeringsutgifter på over 80 millioner kroner.

Norsk Manuellterapeutforening, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Kiropraktorforening og Norsk Osteopatforbund møtte samlet på dagens budsjetthøring i Helse- og omsorgskomiteen. Du kan se opptak av høringen her...