NMF berget manuellterapitakstene

Norsk Manuellterapeutforening og Staten/KS ble i går enige om nye takster gjeldende fra 1. juli 2023-30. juni 2024. Manuellterapeutenes takster ble berget tross angrep fra NFF og PFF.

Takstforhandlinger 2023

Takstoppgjøret endte med en økonomiske ramme til fordeling på takster, driftstilskudd og fond til etter- og videreutdanning på 6,94 prosent. Dette gir en kostnadskomponent på 6,51 prosent og en inntektskomponent på 5,3 prosent.

Manuellterapeuters takster fikk utvikling på 6,62 prosent. Dette er en noe svakere utvikling enn fysioterapeutenes. NFF og PFF krevde økonomisk likestilling av manuellterapeutenes og fysioterapeutspesialistenes takster. Hadde de fått det som de ville, kunne manuellterapeutenes takstutvikling ha blitt kraftig redusert. 

- NMF klarte, sammen med LO, å stå imot dette presset, slik at vi endte på et takstoppgjør vi godt kan leve med. Spesielt er vi glade for at undersøkelsestakstene, henvisningstaksten og taksten for enkel pasientkontakt prioriteres. Det betyr en styrking av primærkontakt og portnerrollen, sier NMFs leder Peter Chr. Lehne. 

Bildet nede til venstre: NMFs forhandlingsdelegasjon i arbeid. Fra venstre: Svein Erik Henne, Hans Olav Velle, Jan Birger Løken, Peter Chr. Lehne og Per Svor

Driftstilskuddet for avtaleåret 2023–2024 blir531 360 kroner. 

Avsetning til fond til etter- og videreutdanning blir 40,6 mill. kroner.

Manuellterapeutenes takster endres slik: 

 

NMFs forhandlingsdelegasjon i arbeid, fra venstre: Svein Erik Henne, Hans Olav Velle, Jan Birger Løken, Peter Chr. Lehne og Per Svor