Gratis innboforsikring for pensjonister

Pensjonistmedlemmer over 75 år og som har hatt LOfavør innboforsikring i minst 10 år, har fri forsikringsdekning.

Medlemsfordel

LOfavør innboforsikring er Norges beste innboforsikring. En av fordelene med denne er at pensjonistmedlemmer over 75 år og som har hatt forsikringen i minst 10 år, ikke trenger å betale. Forutsetningen er at de beholder medlemskapet i Norsk Manuellterapeutforening.  

Les mer om LOfavørs kollektive innboforsikring, se her...