NMF prioriterer manuellterapeuter

NMF prioriterer manuellterapeutenes undersøkelses- og behandlingstakst ved årets takstforhandlinger.

Takstforhandlinger

Forhandlingene om manuellterapeutenes og fysioterapeutenes takster starter 2. juni og forventes avsluttet 8. juni.

Økte kostnader må kompenseres

Norsk Manuellterapeutforening krever at takstene må økes med 7,14 prosent for å kompensere for avtaleterapeutenes økte kostnader de siste årene. Det er særlig strømprisene som har drevet kostnadene opp. NMF krever derfor at det etableres strømstøtteordning for avtaleterapeutene tilsvarende som for husholdningene, landbruket og de frivillige organisasjonene. 

I forhandlingene beregnes avtaleterapeutenes kostnader ut fra konsumprisindeksen (KPI) for privathusholdninger. Privathusholdningene får strømstøtte. Dersom avtaleterapi ikke får strømstøtte ved disse forhandlingene, blir terapeutenes kostnader beregnet for lavt når KPI benyttes. Vi krever i så tilfelle at KPI justeres.  

NMF krever at avtaleterapeutene skal ha samme inntektsutvikling som i kommunesektoren, 5,4 prosent.

Aih og A8 topprioritert 

Manuellterapeutenes undersøkelsestakster har de siste fem årene hatt svakere utvikling enn fysioterapeutenes, spesielt gjelder A1h. NMF prioriterer derfor økning av denne taksten, fordi dette stimulerer til å ta inn flere pasienter og dermed øke tilbudet til befolkningen.

NMF påviser også at A8a-taksten har vært systematisk underprioritert i en årrekke, og krever derfor at manuellterapeutenes grunntakst blir prioritert. En analyse fra Oslo Economics viser at økt bruk av manuellterapeuter kan bidra til kortere behandlingsforløp, reduserte ventelister og totalt sett mer kostnadseffektiv behandling. 

Videre krever NMF at

  • A4 Enkel pasientkontakt prioriteres, fordi den bidrar til mer effektiv utnyttelse av pasientenes og behandlernes tid og ressurser
  • samhandlingstaksten E 51c prioriteres, da dette bidrar til bedre samhandling ogkommunikasjon mellom nivåene i helsetjenesten, stimulerer til mer effektiv behandling og forhindrer overbehandling
  • det etableres takst for injeksjonsbehandling for å avlaste fastlegene og spesialisthelsetjenesten
  • E51a gjøres profesjonsnøytral, slik at taksten kan benyttes av annet personell ved kommunikasjon med fagpersonell om enkeltpasient
  • D40 utvides slik at taksten også kan benyttes når klinikken bestiller pasienttransport
  • A1i (ultralyddiagnostikk) skal kunne utløses 4 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår
  • tilleggstakst for manuellterapeuter med doktorgrad

Last ned

  NMFs krav av 5. mai 2023
  NMFs krav av 16. mai 2023