Krever muskel- og skjelettutdanning

LO etterlyser styrking av muskel- og skjelettutdanning i statsbudsjettet.

Sykdom og skader i muskel- og skjelettapparatet er viktig årsak til sykefravær og uførepensjonering fra arbeidslivet. Det er derfor behov for å styrke utdanningen av muskel- og skjelettbehandlere og tiltak for mer forskning på muskel- og skjelettområdet.

Det sier LO i en uttalelse til regjeringens forslag til statsbudsjett, se her…

Stortinget har tidligere bedt regjeringen arbeide for etablering av en femårig masterutdanning for manuellterapeuter og kiropraktorer ved norsk universitet. Kunnskapsdepartementet har imidlertid bestilt en utredning som er begrenset til kun å gjelde etablering av kiropraktorutdanning. Den foreliggende utredningen inneholder derfor ingenting om utvidelse av manuellterapistudiet til en femårig masterutdanning, ei heller noe om styrking av den eksisterende toårige manuellterapiutdanningen.

Regjeringen har således ikke oppfylt oppdraget som ble gitt av Stortinget når det gjelder manuellterapeututdanningen. 

– Vi stiller oss undrende til dette, all den tid Stortinget har understreket behovet for flere muskel- og skjelettbehandlere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne.

NMF er glad for at LO etterlyser satsing på muskel- og skjelettutdanning i statsbudsjettet.

– Dette har i alt for lang tid vært et forsømt område, av stor betydning både for den enkelte pasient og for arbeidslivet.