Norsk Helsenett legger ned e-posttjeneste – dette må du gjøre

Norsk Helsenett SF har besluttet å legge ned e-posttjenesten som tilbys medlemmer i Helsenettet. Vi anbefaler at manuellterapeuter som har e-postkonto fra Helsenett anskaffer seg ny e-postadresse og følger bruksanvisningen nedenfor.

E-post i Helsenett

Nedleggingen rammer alle e-post kontoer som inkluderer xxx@xxx.nhn.no.  

Tjenesten skulle opprinnelig avvikles 31. mai. Etter innspill fra Norsk Manuellterapeutforeningen og Legeforeningen har Norsk Helsenett (NHN) imidlertid utsatt fristen for avvikling. Tjenesten skal nå avvikles 31.10.2023. Manuellterapeutene får da bedre tid til å forberede overgangen.

Dette må gjøres før tidsfristen:

  • Hvis du ikke allerede har Microsoft 365 med Outlook, må du skaffe deg et ny e-post program.  Din lokale IT-leverandør vil kunne gi deg informasjon om hvordan dette kan gjøres mest mulig hensiktsmessig.
  • Medlemmer av NMF eller Manuellterapeutenes Servicekontor kan kostnadsfritt få e-postadresse på formelen fornavn.etternavn@manuellterapi.net ved henvendelse til info@manuellterapi.no
  • Lagre lokal e-post historikk på et sikkert sted før NHN-kontoen avsluttes
  • Sjekk om e-postadressen fra NHN benyttes til andre tjenester som f.eks. innlogging på nettsider og strømmetjenester, og bytt til ny e-postadresse
  • Informer dine kontakter om at du har ny e-post adresse ved å sette på automatisk svar på din nåværende NHN-adresse

NHN sitt kundesenter på e-post kundesenter@nhn.no eventuelt telefon 24 20 00 00 kan også kontaktes ved eventuelle spørsmål om avviklingen og overgang til ny e-post tjeneste. Informasjon og veiledninger som gjelder avviklingen finnes på NHNs hjemmesider; www.nhn.no/tjenester/e-post