Muskelskjelettseminar 2019

Manuellterapeutenes seminar 7.-10. mars 2019 handler om hva vi kan lære av toppidretten. Seminaret er åpnet for påmelding nå!

Manuellterapeutenes Servicekontor arrangerer i samarbeid med Norsk Manuellterapeutforening det tverrfaglige muskelskjelettseminaret Hva kan vi lære av toppidretten? på Clarion Hotel The Hub i Oslo sentrum. Målgruppen er manuellterapeuter, fysioterapeuter, leger, kiropraktorer og andre muskelskjelettbehandlere. 

Vær i forkant 
De medisinske støtteapparatene innen toppidretten har alltid ligget i forkant av den alminnelige utviklingen i helsetjenesten. Muskelskjelettbehandlere som ønsker å være i front, gjør derfor lurt i å sette av disse seminardagene til oppdatering. Til seminaret er det samlet et knippe dyktige og engasjerte forelesere fra inn- og utland. De har ulik faglig bakgrunn, og både manuellterapeuter, psykologer, legespesialister og kiropraktorer er representert. Det blir foredrag om dosering, trening og manuelle teknikker – for så vel toppidrettsutøvere, mosjonister og øvrige pasienter. I tillegg vil fagprogrammet inneholde balanserte gjennomganger av den siste kunnskapen innen manipulasjonsbehandling, injeksjonsterapi og smerteforståelse. Det faglige programmet er variert, inkludert foredrag, innlegg, parallelle sesjoner og workshops. Som vanlig blir det sosiale arrangementer der seminardeltakerne kan mingle, spise god mat og hygge seg.

Kollegasamling
Den 7. mars, i forkant av det tverrfaglige seminaret, avholdes en kollegasamling for manuellterapeuter og manuellterapeutstudenter. Temaet for denne samlingen er «Seks ferdigheter i møtet med den langvarige smertepasient» og kursholder er PhD psykolog Henrik Børsting Jacobsen fra Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus.