Betaling av kontingent ved overgang fra annen organisasjon

Gratis medlemskap i oppsigelsesperiode

Norsk Manuellterapeutforening er kjent med at andre fagforeninger opererer med lange oppsigelsestider. For den enkelte manuellterapeut innebærer dette at en ved bytte av organisasjon må betale kontingent til to foreninger i oppsigelsestiden, og da potensielt i flere måneder.

For å gjøre det enklere å melde seg inn i Norsk Manuellterapeutforening behøver ikke nye, ordinære medlemmer av foreningen lenger å betale kontingent til NMF i oppsigelsestiden i annen organisasjon, så fremt utmelding av annen organisasjon og innbetaling av kontingent til denne organisasjonen i oppsigelsestiden kan dokumenteres.