Spørreundersøkelse om Helfo-tjenester

Helfo gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse for å kartlegge helseaktørenes opplevelse av Helfos tjenester. Målet med undersøkelsen er å få kunnskap til å forbedre og videreutvikle tjenestene.

Spørreundersøkelse til avtaleterapeuter

Spørreundersøkelsen vil bli rettet mot alle behandlere som Helfo har avtale med og vil bli sendt ut med e-post i løpet av mars fra Rambøll Management Consulting, på vegne av Helfo.

– Vi håper alle som mottar spørreundersøkelsen vil benytte muligheten til å gi oss tilbakemelding på hvordan dere opplever at vi gjør jobben vår, samt hvor enkelt eller vanskelig det oppleves for deg som behandler å sende inn regninger og refusjonskrav til Helfo, sier Torunn Haug Larsen og Marianne Skaare i Helfos prosjektteam for undersøkelsen.

Spørreundersøkelsen skal gjennomføres årlig i perioden 2023 til og med 2026.

Spørreundersøkelsen tar cirka 10 minutter. Helfo er blant annet opptatt av å kartlegge hvordan du som behandler opplever kontakten med oss, hvordan du holder deg oppdatert på takster, om du leser utbetalingsvedtakene og har nytte av innholdet, samt om du føler deg rettferdig behandlet av Helfo. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes av Helfo til å forbedre og videreutvikle tjenestene. Alle svar behandles anonymt og i henhold til personvernreglene, så her oppfordrer vi alle til å gi oss ærlige tilbakemeldinger. Resultatene for undersøkelsen blir publisert på helfo.no i løpet av juni 2023.

Helfos prosjektteam for spørreundersøkelsen. Torunn Haug Larsen og Marianne Skaare oppfordrer alle til å svare på spørreundersøken.

Har du ikke fått tilsendt spørreundersøkelsen eller har du spørsmål til oss? Send en melding, som du skriver «spørreundersøkelse» i emnefeltet, til post@helfo.no eller ring Helfo veiledning på telefon 23 32 70 40.