Dybdekurs i spesialisthelsetjenesten for manuellterapeuter, leger og kiropraktorer

NTNU arrangerer i høst kurs som gir grundig kjennskap til spesialisthelsetjenestens muligheter og begrensninger når det gjelder undersøkelser og behandling. Kurset gir manuellterapeuter, allmennleger og kiropraktorer en grundig forståelse av problemstillinger knyttet til henvisning til spesialist.

Henvisning

Kurset arrangeres digitalt med forelesninger 31. oktober (kl. 0900 - 1600), 14. november (kl. 0900 - 1600), 21. november (kl. 0900 - 1300), 23. november (kl. 1200 - 1700), 28. november (kl. 0900 - 1200) og 30. november (kl. 1200 - 1700). Kurset gir 7,5 studiepoeng, og det er obligatorisk deltagelse på undervisningen. 

Kursdeltakerne skal etter kurset kunne vurdere om pasienter bør henvises videre, hvem de skal henvises til og skrive en god henvisning.

Kursinnhold
 • Ortopedi/Nevrokirurgi
 • Nevrologi
 • Revmatologi
 • Injeksjonsbehandling
 • Smerte
 • Psykologi
 • Øre-nese-hals
 • Øyeblikkelig hjelp
 • Pasientrettigheter
Følgende punkter er med på hver spesialitet
 • når henvise pasienter til de ulike spesialitetene?
 • hvordan undersøkes/behandles de som henvises?
 • prognose
 • hvordan fylle ut henvisning, hva er relevant informasjon?

Kurset er åpent for allmennleger, manuellterapeuter, studenter i manuellterapi og kiropraktorer. Søkere med annen kompetanse kan vurderes individuelt. Norsk Manuellterapeutforening har samarbeidet med NTNU i utviklingen av kurset, og medlemmer av NMF prioriteres dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er plass til.

Mer informasjon om kurset og søknadsskjema, se her...