Hjelp oss å sette manuellterapi på dagsorden!

Manuellterapeutenes Servicekontor har inngått avtale med Schibsted om produksjon og distribusjon av en markedsføringskampanje for manuellterapi. Kampanjen vil publiseres på VG Nett fra medio april og én måned fremover.

Markedsføring

Målet med kampanjen er å øke bevisstheten i befolkningen omkring hva manuellterapi er. Kampanjen vil ha fokus på manuellterapeuters yrkesrolle og fullmakter, herunder manuellterapeuters kompetanse innen undersøkelse og differensialdiagnostikk samt adgang til å sykmelde, rekvirere bildediagnostikk og henvise videre til spesialisthelsetjenesten for utredning eller operasjon.

Ønsker du å bidra økonomisk til kampanjen er du velkommen til å bidra på Spleis: www.spleis.no/project/299717. Dersom det kommer inn mer midler vil disse midlene bli benyttet til å utvide kampanjen i omfang og varighet, for å nå et enda større publikum.

Gå til Spleis