Farmakologi for manuellterapeuter, 5 studiepoeng

Ønsker du kunnskap om farmakologi? Universitetet i Bergen, UiB, tar nå opp søkere til et nytt 5 studiepoengsemne første halvår 2023. NB: Søknadsfrist: 5. mars.

Nytt kurstilbud

Undervisningen skjer ved UiB i to bolker, i mars og juni 2023. 

Emnet skal gi kunnskap i generell og spesiell farmakologi, for deg som er manuellterapeut og ønsker større innsikt i hvordan ulike medikamenter virker på kroppen. 

Faglig innhold
Emnet skal gi kunnskaper om ulike legemiddelgrupper, de viktigste legemidlene for behandling av muskel- og skjelettsystemet og om mulige bivirkninger. Du skal få kunnskap om hovedprinsippene for farmakologisk terapi av muskel/skjelett plager og bli i stand til å vurdere hvordan de vanligste bivirkningene av et legemiddel påvirker behandlingsforløpet.

Emnet tar opp tema som:

 • generell farmakologi
 • lokalanestetika
 • analgetika
 • antimikrobielle midler
 • psykofarmaka
 • anestetika/anxiolytika/sedativa
 • legemidler ved hjarte- og karsykdommer
 • legemidler som virker på blodet
 • hormonpreparater
 • bivirkninger fra medikamenter på muskel/skjelettt-systemet
 • interaksjoner med bivirkninger i muskel/skjelettsystemet
 • reseptlære
 • RELIS
 • bruk av Felleskatalogen

Organisering og undervisning
Emnet gjennomføres i  to undervisningsbolker à to dager hhv. i mars og juni 2023: 

30. - 31. mars 2023
12. - 13. juni 2023

Det er obligatorisk å delta på begge undervisningssamlingene, som vil foregå i Helseklyngen Alrek. Samlingene inkluderer forelesninger, kollokvier og gruppearbeid.

Eksamen består av en 2-timers digital skoleeksamen som blir vurdert til bestått/ikke bestått: 

Tirsdag 20. juni 2023 kl. 0900-1100

Gå til kursets hjemmeside for mer informasjon og påmelding