Fagforeningsfradraget økes i 2023

Stortinget har vedtatt at beløpet som kan føres opp til fradrag for fagforeningskontingent skal økes fra 5.800 kr til 7.700 kroner.

Statsbudsjettet 2023

Dette kommer fram av statsbudsjettet som ble vedtatt for 2023. 

Bakgrunnen for økningen av fagforeningsfradraget er ifølge Hurdalsplattformen at regjeringen ønsker at det skal være en høy organisasjonsgrad og sterke fagorganisasjoner, da dette er kjernen i den norske arbeidslivsmodellen.