Søk om autorisasjon

De som i dag har tilleggskompetanse i manuellterapi må søke om autorisasjon for å beholde tittelen som manuellterapeut.

Man må også være autorisert manuellterapeut for beholde fullmakter og rett til å kreve manuellterapitakster. NMF har sendt ut bruksanvisning om hvordan medlemmer kan søke autorisasjon. Ikke mottatt? Ta kontakt med post@manuell.no.

Fra 1. januar 2023 kan manuellterapeuter søke Helsedirektoratet om autorisasjon. Fra samme tidspunkt blir det ikke lenger mulig å søke om tilleggskompetanse i manuellterapi. 

OBS! De som i dag har tilleggskompetanse i manuellterapi må søke om autorisasjon for å beholde tittelen som manuellterapeut. Da vil du få nåværende registrering endret til «autorisert manuellterapeut» når autorisasjonssøknad er godkjent. Du mister ikke din tidligere autorisasjon som fysioterapeut.

Frist 1.1.2024.
Husk at saksbehandlingstid kan være inntil 3 måneder!

Dersom du er ikke er registrert som autorisert manuellterapeut innen 01.01.2024, mister du retten til å bruke tittelen. Du mister også retten til å sykmelde-, rekvirere bildediagnostikk og henvise til spesialisthelsetjeneste, samt retten til å utløse manuellterapitakster.

Etter 01.01.2024 vil Helsedirektoratet stanse alle oppføringer i Helsepersonellregisteret for tilleggskompetanse i manuellterapi. Dette skjer også for de som ikke har søkt om autorisasjon.

Dersom noen velger ikke å søke om autorisasjon, vil de miste sine rettigheter fra og med 1. januar 2024. De vil kunne søke på et senere tidspunkt, men da omfattes de ikke lenger av overgangsordningen og de må fylle alle vilkårene som stilles for å få autorisasjon.

Mer informasjon og lenke til søknadsskjema fins her: 
Autorisasjon og lisens - Helsedirektoratet 

 

Kilde
Manuellterapeutar får eigen autorisasjon frå 1. januar 2023. Helsedirektoratet.no

Forskrift om endring i forskrifter som følge av lovendring om at manuellterapeuter tas inn i autorisasjonsordningen for helsepersonell. Lovdata.no