Videreføring av sykmelding uten personlig oppmøte

Unntaket som åpner for å gi sykmelding uten personlig oppmøte, forlenges til 30. juni 2023.

Sykmelding

Det er nå vedtatt å forlenge unntaket som åpner for å gi sykmelding uten personlig oppmøte til 30. juni 2023. Forskriften om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien § 1-2 videreføres dermed til 30 juni 2023.

Det å kunne gi sykmelding uten personlig oppmøte kan være et viktig tiltak for å hindre smittespredning på klinikker og venteværelser. Det er opp til den som sykmelder å vurdere når det er faglig forsvarlig å gi sykmelding uten personlig oppmøte.

Kilde: nav.no