– Styrk manuellterapeututdanningen

NMF ber om at det utdannes flere manuellterapeuter i Norge.

Statsbudsjett 2023

Under høringen om 2023-budsjettet i Stortingets utdannings- og forskningskomite i dag ba Lars-Geir Larsen om styrking av utdanningskapasiteten. Larsen er styremedlem i Norsk Manuellterapeutforening og universitetslektor ved masterutdanningen i Bergen.

– I dag tas det bare opp 24 manuellterapistudenter annet hvert år. Det er alt for lite og mye mindre enn samfunnet har behov for. Det er knallharde opptakskrav, og gjennomføringsgraden er nær 100 prosent, sa Larsen.

Manuellterapeuter arbeider i den kommunale primærhelsetjenesten og har liknende fullmakter som legenes på området – slik som sykmelding, rekvirering av røntgen, henvisning til operasjon og så videre. Det faglige kjerneområdet er diagnostisering, behandling og oppfølging av muskel- og skjelettpasienter.

Fastlegene kan avlastes
1,2 millioner nordmenn oppsøker årlig fastlegene for behandling av muskel- og skjelettsykdommer. Muskel- og skjelettsykdommer er med dette den største sykdomsgruppen hos fastlegene. Samtidig er sykdom og skade i muskel og skjelett den viktigste årsaken til sykefravær.

– Komiteen har tidligere bedt regjeringen styrke utdanningen av muskel- og skjelettbehandlere i kommunehelsetjenesten og i den forbindelsen nevnt manuellterapeututdanningen.  

Larsen opplyste videre om at departementet er i ferd med å sluttføre arbeidet med RETHOS for utdanningen. Det er et godt tiltak som betyr at alle norske universiteter nå får en bruksanvisning på hvordan de kan etablere slik utdanning,

– Flere, og mer målrettet bruk av, manuellterapeuter vil i enda større grad enn i dag kunne avlaste en hardt presset fastlegetjeneste på muskelskjelett-området, sa Larsen.