Autorisasjon fra 1. januar 2023

Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet arbeider med å klargjøre for at manuellterapeuter kan søke om autorisasjon fra 1. januar 2023.

Statsbudsjettet

Det kommer fram av Regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt fram i dag.

Stortinget vedtok 8. mars 2022 at manuellterapeuter skal tildeles autorisasjon som samsvarer med yrkesrollen. Manuellterapeutene fikk allerede i 2006 betydelig utvidede fullmakter overfor sine pasienter. Det innebar at alle da kunne gå direkte til manuellterapeut uten henvisning fra fastlege, og at de blant annet fikk adgang til å sykemelde og henvise til spesialist, radiologi og fysioterapi.

Lenke

Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag…