HMS-kurs for ledere av helsevirksomheter

Kurset tilbys eksisterende brukere av TrinnVis og medlemmer av NMF.

Alle virksomhetsledere er pålagt å gjennomføre HMS-opplæring. Det finnes mange som tilbyr HMS-kurs, men disse er dessverre tilpasset virksomheter og ledere innen industri, bygg og tilsvarende.  

TrinnVis har derfor sammen med sin juridiske rådgiver Ada Persent laget et HMS-kurs spesielt for ledere av helsevirksomheter.

For å kunne nå ut til flest mulig har TrinnVis valgt å arrangere webkurs i tillegg til fysiske kurs i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Kurset varer i tre timer og koster kr. 3.800,- (inkl. mva) per deltaker.

 Mer informasjon om kursinnhold og datoer: https://trinnvis.no/hms-kurs-for-ledere