De nye takstene

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt takstforskrift for 1.7.2022-30.6.2023. Last ned forenklet takstplakat og prisliste.

Takstforhandlinger 2022

Fra og med 1. juli 2022 har Helse- og omsorgsdepartementet justert honorar- og refusjonssatsene for en rekke takster. 

I tillegg har departementet 

 • gjort en tilføyelse i merknad C1 for gruppetakster. Merknaden lyder nå: 

  Utgifter til behandling i grupper dekkes på følgende vilkår:
  1. Medlemmet må ha vært til individuell undersøkelse og/eller behandling.
  2. Fysioterapeuten må være til stede i hele behandlingstiden og følge opp hver person i gruppen.
  3. Lokaler og utstyr må være tilpasset antall personer i gruppen.
  En gruppe skal i utgangspunktet ha samme definerte tidsbruk for alle deltakerne i gruppen. Unntaksvis kan en pasient ha kortere behandlingstid. I slike tilfeller skal takst for kortere behandlingstid benyttes for denne pasienten. Takstbruken må også samsvare med rett antall personer i gruppen.
  Ved gruppebehandling gjelder krav til dokumentasjon og epikrise, jf. § 5 i denne forskriften


 • innført nye takstkoder for egenandeler ved undersøkelse og behandling utført av turnuskandidat hos avtalefysioterapeuter 

Se forskriften her… (lenke til lovdata.no) 
Driftstilskuddet for avtaleåret 2022-2023 er 496 800 kroner.

Manuellterapeutenes Servicekontor har utarbeidet en forenklet takstplakat og en prisliste over manuellterapitjenester som kan brukes til oppslag på venterom e.l. Prislisten er i redigerbart format, slik at den kan tilpasses lokale forhold.

Last ned: