Promed tar selvkritikk

ProMed ber om unnskyld for problemene de har skapt for sine kunder og lover bedring.

Det betyr:

  • At ProMed fortsetter som lokal løsning i hele 2019
  • Oppgradering av kundesupport
  • Oppsigelsesfristen for ProMed 1. oktober fjernes
  • ProMed Cloud-kundene får fremover kun 1 måneds bindingstid (inneværende måned + 30 dager)

Dette kommer som direkte følge av at organisasjonene valgte å gjøre felles sak og i felleskap sendte brev til ProMed, se her...

– Vi er svært glad for at ProMeds nye ledelse har tatt signalene fra organisasjonene alvorlig og til en stor grad rettet seg etter dem, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne

Norsk Manuellterapeutforening tok allerede ved takstforhandlingene opp spørsmålet om kompensasjon for de økte utgiftene ProMeds varslede skysatsing ville medføre (se NMFs kravsdokument), et krav vi alene om.

På et møte i april ba vi de nye eierne av ProMed utvide tiden for vedlikehold av lokal løsning og frafalle de knappe fristene for å inngå nye avtaler, den gangen uten resultat. Det ble først fart på sakene etter at organisasjonene sendte et felles brev til ProMed, samtidig som det ble bedt om et bekymringsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet.

- Gledelig
Peter Chr. Lehne sier at det er gledelig at ProMeds nye ledelse har tatt kritikken på alvor.

– Medlemmene får nå god tid, 1 år og 4 måneder, på seg til å bestemme hva slags løsning de vil satse på. Går det som ProMeds leder sier, kan medlemmene allerede ved årsskiftet se den nye ProMed X og sammenlikne den med andre løsninger. Fjerning av oppsigelsesfristen 1. oktober og den nye korte bindingstiden gir også mer forbrukermakt til medlemmene. Det er slik det skal være.

ProMed sier de allerede har oppgradert kundesupporten.

– Vi vil følge opp dette punktet. 

ProMed opplyser til yrkesorganisasjonene at de vil informere om kundene i de endrete betingelsene i eget nyhetsbrev.