Forlenget koronaforskrift

Mulig å sykmelde med digital konsultasjon ut året

Forlengelse av tiltak knyttet til koronapandemien

Det er to viktige tiltak som forlenges ut året

-          Rett til sykepenger ved covid-19

-         Unntak fra krav om personlig oppmøte ved sykmelding og legeerklæring

Pasienter som er eller antas å være smittet av koronavirus kan fortsatt ha rett til sykepenger, til og med 31. desember 2022.  Huske å spørre om pasienten kan være i arbeid fra hjemmekontor. Da vil pasienten ikke ha denne retten.

NAV vil også godta sykmeldinger uten personlig fremmøte, uavhengig av pasientens diagnose, til og med 31. desember 2022.  Det samme gjelder andre typer legeerklæringer. 

Du kan lese mer her: www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset

Eller du kan ringe til NAVs legetelefon på 55 55 33 36 og taste 2. Åpen mandag-fredag 9-15.

Reglene er hjemlet i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven under koronapandemien, se her...