Nye L-takster

Arbeids- og velferdsdirektoratet har fastsatt nye L-takster per 1. juli 2022.

L-takster

Takstene er hevet med 3,4 prosent (avrundet til nærmeste hele krone). Takst L 34 (skyssgodtgjørelse/dialogmøter) er tilsvarende statens regulativ for kjøregodtgjørelse.

Oversikt over de nye takstene fins her...