NMF-initiativ reddet oppgjøret

Etter at NMF påpekte svakheter med kostnadsmodellen, erkjente staten/KS behovet for endringer som ga avtaleterapeutene 40 millioner ekstra kroner til fordeling på takstene.

Takstforhandlingene 2022

Kostnadsmodellen som vanligvis brukes ved takstforhandlinger, tar ikke hensyn til at klinikkene kan ha ekstraordinære driftsutgifter. NMF påpekte at denne modellen måtte justeres blant annet på grunn av strømpriskrisen. Dette aksepterte staten/KS som et engangstiltak ved årets forhandlinger. Dette førte til at den økonomiske rammen ble betydelig styrket. Staten/KS og NMF ble også enige om en protokollmerknad som sier at det skal settes i gang et arbeid med sikte på å utarbeide en ny modell for kostnadskompensasjon som bedre fanger opp utviklingen av kostnadene i klinikkene.

– Dette viser viktigheten av at NMF sitter ved forhandlingsbordet. Endringen i kostnadsmodellen i år la grunnlaget for et langt bedre og mer balansert oppgjør enn det ellers ville ha blitt, sier NMFs leder Peter Chr. Lehne.  

Han trekker også fram støtten fra LO som en viktig faktor for at forhandlingsresultatet ble et godt oppgjør for avtaleterapeutene.

NFF og PFF brøt forhandlingene etter at de ikke fikk gjennomslag for å redusere manuellterapeutenes takster ytterligere. Årets forhandlingsresultat er derfor signert av staten/KS og Norsk Manuellterapeutforening.  

Den økonomiske rammen for oppgjøret er på 4,48 prosent. Det vil si at driftstilskudd, avsetning til fond til etter- og videreutdanning og takster økes med 4,48 prosent fra 1. juli 2022. Dette tilsvarer en kostnadskomponent på 6,46 prosent og en inntektskomponent på 3,84 prosent. Driftstilskuddet for avtaleåret 1.7.2022 – 30.6.2023 er 496 800 kroner.

Oversikt over noen utvalgte honorartakster 1.7.2022-30.6.2023:

Takst

Ny

Endring

A1d:

436 kr

(+18 kr)

A1f:

203 kr

(+8 kr)

A1h:  

76 kr

(+2 kr)

A1i:

200 kr

 

A4:

70 kr

(+2 kr)

A8a:

296 kr

(+12 kr)

A8b:

126 kr

(+6 kr)

E51a:  

146 kr

(+7 kr)

E51b:

247 kr

(+11 kr)

E51c:

248 kr

(+12 kr)

På bildet: Peter Chr. Lehne fra NMF (t.v.) signerer forhandlingsprotokollen sammen med staten/KS' forhandlingsleder Olav J. Gjestvang.  

Forhandlingsprotokoll og avtale med staten/KS

Per Svor