Kommer på seminar 22. april

Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge, Helene Helgeland, er blant foreleserne på NMFs seminar 22. april.

Når livet setter spor
07.04.202216:03 Espen Mathisen

Helene Helgeland er barne- og ungdomspsykiater og arbeider ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2011) på temaet «Functional abdominal pain in children and adolescents in a biopsychosocial perspective». Helgeland har vært opptatt av fagfeltet psykosomatisk medisin i en årrekke og er glødende opptatt av betydningen av en helhetlig biopsykososial forståelse av den enkelte pasients symptomer og av betydningen av tverrfaglig behandling.

22. april foreleser hun på NMFs seminar «Når livet setter spor» i Oslo. I tillegg til Helgeland, kommer lege/psykiater Ragnar Nesvåg, psykolog Sebastian Dijkman, psykologspesialist Therese Brask Rustad, psykolog June Ullevåldsæter Lystad og forsker/stipendiat Helle Stangeland. Seminaret er et hybridseminar, det vil si at det er mulig å delta både fysisk eller via stream. 

Mer informasjon og påmelding, se seminarets hjemmeside...