Bevilgning til Norsk Folkehjelps 1. mai-aksjon

Norsk Manuellterapeutforening støtter Ukraina.

Solidaritet med Ukraina

Styret i Norsk Manuellterapeutforening har bevilget 10.000 kroner til Norsk Folkehjelps aksjon til støtte for Ukraina. 

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens solidaritetsorganisasjon, og er en av verdens ledende aktører innenfor humanitær mine- og eksplosivrydding. Organisasjonens viktigste oppgave er å gi trygghet tilbake til mennesker etter krig. Folkehjelpen rydder livsfarlige eksplosiver i 20 land, som for eksempel Syria, Irak og Jemen. De rydder fortsatt på Balkan etter krigen som sluttet for 25 år siden. Norsk Folkehjelp vil bidra også i Ukraina så fort som det er mulig. 

Norsk Folkehjelp trapper opp innsatsen for å ta imot flyktningene fra Ukraina på best mulig måte. Årets 1. mai-aksjon er derfor øremerket Ukraina. Folkehjelpen drifter akuttmottak, gjør inkluderingsarbeid og tilbyr fritidsaktiviteter. 

Norsk Manuellterapeutforening oppfordrer også enkeltmedlemmer til å støtte 1. mai-aksjonen. Bruk Vipps til # 10145, merk innbetaling med 1. mai 2022.